Uttagningskommittén (UK) är Michael Uppström för elitlaget, Roland Bengtsson för div 2 och Rune Eliasson öppen klass.

UK väljs på medlemsmöte under hösten


Uttagningskommittén (UK) har tagit ut följande spelare till seriespelet div4 öppen klass 10-11 juni i Malmö.

Klas Nilsson, Lisbeth Källström, Benny Andersson, Tommy Karlsson, Flemming Ipsen, Lynn Ljungberg och Rune Elisson. På söndag spelar också Robert Sjöström.


Uttagningskommittén (UK) har tagit ut följande spelare till veteran div 2 som spelas i Malmö 10-11 juni.

Roland Bengtsson, Christer Pettersson, Dennis Paulsson, Palle Olsen, Kenneth Bengtsson, Agneta Bengtsson och Michael Uppström


Uttagningskommittén (UK) har tagit ut följande spelare till veteranelitserien som spelas i Västerås 10-11 juni.

Matts Linden, Michael Nilsson, Ante Turkalj, Sven Jönhede, Anders Blixt, Susanne Lindblad, Jerry Käsper och Bill Jakobsson.

Reserver på hemmaplan är Kenneth Bengtsson och Michael Uppström.


Uttagningskommittén (UK) har tagit ut följande spelare till div3 i Hallsvenskan tredje omgången 4/3 2023 i Malmö.

Klas Nilsson, Lisbeth Källström, Annika Nilsson, Tommy Karlsson, Åke Kullman och Benny Andersson.


Uttagningskommittén (UK) har tagit ut följande spelare till div 1 i Hallsvenskan tredje omgången 4/3 2023 i Malmö.

Kerstin Uppström, Michael Nilsson, Roland Bengtsson, Ante Turkalj och Bill Jakobsson


Uttagningskommittén (UK) har tagit ut följande 14 spelare till elittruppen 2023

Matts Linde'n

Susanne Lindblad

Lynn Ljungberg

Michael Nilsson

Anders Blixt

Ante Turkalj

Bill Jakobsson

Jerry Käsper

Kenneth Bengtsson

Rolland Bengtsson

Sven Jönhede

Michael Uppström

Dennis Paulsson

Palle OlsenUttagningskommittén (UK) har tagit ut följande spelare till div3 i Hallsvenskan andra omgången 18/2 2023 i Tyringe.

Klas Nilsson, Lisbeth Källström, Jovanka Kristiansson, Tommy Ljungqvist, Christer Pettersson och Flemming Ipsen.


Uttagningskommittén (UK) har tagit ut följande spelare till div 1 i Hallsvenskan andra omgången 18/2 2023 i Malmö.

Lynn Ljungberg, Michael Nilsson, Anders Blixt, Ante Turkalj och Bill Jakobsson


Uttagningskommittén (UK) har tagit ut följande spelare till div3 i Hallsvenskan fösrta omgången 2023

Rune Elison, Klas Nilsson, Tommy Karlsson, Tommy Ljungqvist, Anette Jensen, Lisbeth Källström, Jan Ahlström och Robert Sjöström.


Uttagningskommittén (UK) har tagit ut följande spelare till Svenska cupen öppen i Malmö söndagen15 januari 2023.

Lynn Ljungberg, Anna Draca, Ante Tukalj, Jerry Käsper, Mats Linden, Michael Nilsson, Bill Jakobsson och Anders Blixt. Reserver som bör vara på plats är Kenneth Bengtsson och Michael Uppström.


Uttagningskommittén (UK) har tagit ut följande spelare till div 1 i Hallsvenskan fösrta omgången 2023.

Lynn Ljungberg, Michael Nilsson, Anders Blixt, Ante Turkalj,  Kenneth Bengtsson och Jerry Käsper


År 2022


Uttagningskommittén (UK) har tagit ut följande spelare till Malmö div 4 i Hallsvenskan 27 november 2022.

Klas Nilsson, Ante Turkalj, Lisbeth Källström, Karin Petrander, Benny Andersson och Rune Elison.


Uttagningskommittén (UK) har tagit ut följande spelare till div 1 till Åstorp i Hallsvenskan 4 december 2022.

Lynn Ljungberg, Anna Draca, Mats Linden, Michael Nilsson, Bill Jakobsson och Anders Blixt.


Uttagningskommittén (UK) har tagit ut följande spelare till div 1 till Malmö i Hallsvenskan 6 november 2022.

Lynn Ljungberg, Tommy Karlsson, Anette Jensen, Roland Bengtsson, Bill Jakobsson och Anders Blixt.


Uttagningskommittén (UK) har tagit ut följande spelare till Tyringe div 4 i Hallsvenskan 6 november  2022.

Tommy Ljungkvist, Yovanka Christensen, Ante Turkalj, Lisbeth Källström, Karin Petrander, Benny Andersson och Rune Elison.


Uttagningskommittén (UK) har tagit ut följande spelare till div 1 till Tyringe i Hallsvenskan 22 oktober 2022.

Kerstin Uppström, Klas Nilsson, Tommy Ljungkvist, Michael Uppström och Anders Blixt.


Uttagningskommittén (UK) har tagit ut följande spelare till Malmö div 4 i Hallsvenskan 22 oktober 2022.

Tommy Karlsson, Rune Elisson, Jovankan Kristiansson, Karin Petrander, Flemming Ipsen och Jan Ahlström.