Klubbinfo


Quatre Boule Sällskapet - Boule bildad 1988-01-01
Föreningnummer 25658-61
Bangiro 687-2261
Organisationsnummer 802441-2390

Dokumentarkiv från gamla hemsidan

Komprimerat arkiv för nedladdning

Årsmöte 2024

Kallelse

Dagordning


Ajournerat årsmöte 2023

Kallelse


Årsmöte 2023


Kallelse

Dagordning

Årsmöteshandlingar


Årsmöte 2022

Protokoll
Verksamhetsberättelse

Dagordning

Kallelse


ORDFÖRANDE

Sven Jönhede


Sekreterare

Birgita Morau

Ledamot

Krister Svensson

Ledamot

Anette Jensen


Suppleant

Bert Anderberg

Festkommitté

Ronny Björkman

Kerstin Larsson

Suppleant

Annika Nilsson

Föreningsrevisor

Bertil Lampell


revisorsuppleant

Karin Petrander

LEDARSKAP

Kassör och klädansvarig

Kerstin Uppström

Ledamot

Michael Uppström

Valberedning


Ronny Björkman ordf

Michael Nilsson

Christer Larsson


Webbredaktör


Bill Jakobsson


Facebookredaktör


Dennis Paulsson