Klubbinfo


Quatre Boule Sällskapet - Boule bildad 1988-01-01
Föreningnummer 25658-61
Bangiro 687-2261
Organisationsnummer 802441-2390

Dokumentarkiv från gamla hemsidan

Komprimerat arkiv för nedladdning

LEDARSKAP

ORDFÖRANDE

Sven Jönhede


Ledamot

Anette Jensen


Suppleant

Annika Nilsson

Föreningsrevisor

Bertil Lampell


revisorsuppleant

Karin Petrander

Sekreterare

Birgita Morau

Ledamot

Krister Svensson

Suppleant

Bert Anderberg

Festkommitté

Ronny Björkman

Kerstin Larsson

Kassör och klädansvarig

Kerstin Uppström

Ledamot

Michael Uppström

Valberedning


Ronny Björkman ordf

Michael Nilsson

Chriser Larsson


Webbredaktör


Bill Jakobsson